Vitajte na stránke Okresnej organizácie SNS Bratislava V

Úvod

Okresná organizácia Slovenskej národnej strany Bratislava V, prostredníctvom obsahu tejto webstránky a s využitím komunikačných možností tejto webstránky, má ambíciu a zároveň zámer osloviť všetkých obyvateľov mestských časti Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rusovce, Bratislava – Jarovce a Bratislava – Čunovo.

Ide nám nielen o priaznivcov politického programu SNS, ale aj tých, ktorí vnímajú národnú, kresťanskú a sociálnu agendu našej strany s nenáležitým dešpektom a „nemodernú“ v tejto modernej dobe.

Sme pripravení na korektnej a neanonymnej báze komunikovať, prezentovať, vysvetľovať, prijímať argumenty, zaujímať sa o problémy ľudí a krajiny… a hľadať a ponúkať komunálne a regionálne riešenia.

Členská základňa Okresnej organizácie SNS Bratislava V túto stránku nazýva „naša modro-zelená“. Iste sa pýtate prečo. Vysvetlenie je jednoduché a zároveň symbolické:

  • vo vzťahu k vnímaniu reality a hodnotám v komunálnej a regionálnej politike chceme byť čistí a vierohodní ako „voda v lesnej studničke“ (modrá) a budovať na nádeji (zelená), „aby pravda zvíťazila“ (cyrilo-metodejské hodnoty a tradície pre Slovákov) v globalizačnom marazme,
  • modrá a zelená sú prevažujúce farby v erbochmestských častí v okrese Bratislava V (Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce).

Budeme radi, ak po čase si (a nám) poviete: „Máme Ťa radi, naša modro-zelená“.

Predseda Okresnej rady SNS Bratislava V (11.11.2011)

Aktuálne

17-jul-2

—————————————————————————————————————————

Vážení predstavitelia Európskej únie, …

————————————————————————————————————————————————-

Rodina je základ….
————————————————————————————————–

ps_ako_dielo2 

Pamätník Svornosti je monumentálne umelecké dielo pre vyjadrenie úcty a oslavu dejinnej udalosti vzniku Slovenskej republiky. Dielo bude vybudované na dôstojnom mieste (námestí) v centrálnej časti Mestskej časti Bratislava – Petržalka.
Prípravu a zabezpečenie realizácie diela, údržbu a ďalšie prevádzkovanie diela zabezpečuje občianske združenie „Pamätník Svornosti v Petržalke“

-->